Reda Rizgelytė-ViskontienėPsichologinę pagalba teikia Reda Rizgelytė – Viskontienė, Lietuvos psichologų sąjungos narė, Vilniaus priklausomybės ligų centro psichologė, klinikinės psichologijos kvalifikacinį magistro laipsnį įgijo Vilniaus universitete.

Psichologė veda psichoedukacines grupes, konsultuoja individualiai, dalyvauja projektuose bei rengia straipsnius bei publikacijas psichologinėmis temomis.

Pagrindinės Redos Rizgelytės-Viskontienės domėjimosi sritys: priklausomybių psichologija, kompulsyvus elgesys, valgymo sutrikimai, stresas bei jo įveika, depresija ir nerimas, poros santykių sunkumai bei galimybės (šeimoje bei dar jos nesukūrus).

Savo darbe psichologė vadovaujasi psichologo profesine etika (daugiau apie psichologo profesinę etiką galite perskaityti psichologų sąjungos tinklapyje.) Psichologo profesinė veikla kabinete yra vykdoma pagal VMI išduotą individualios veiklos pažymą, laikantis šios veiklos reglamento.