Kaip suteikiama pagalba?

Į psichologo kabinetą ateinate kalbėtis. Pokalbis – tai psichologo naudojamas pagalbos būdas. Viskas, apie ką kalbama, lieka paslaptyje. Kabineto specialistai laikosi konfidencialumo ir savo darbe vadovaujasi psichologo profesine etika (daugiau apie psichologo darbo etiką galite perskaityti Lietuvos psichologų sąjungos tinklapyje, adresu: http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=104). Pokalbio pabaigoje kartu su specialistu nuspręsite ar reikalinga ateiti dar ir koks tolesnių susitikimų planas gali būti naudingas. Dalis žmonių palengvėjimą pajunta Jau po pirmosios konsultacijos, dalis – renkasi lankyti konsultacijas toliau.

Svarbu, kad asmuo gautų psichologinę pagalbą tol, kol ji yra reikalinga. Turėtų galimybę ateiti tiek kartų, kiek reikia pusiausvyrai atgauti, iškeltiems tikslams pasiekti. Psichologinė pagalba gali ir turi būti derinama su gydimu vaistais, kai to reikia. Vien psichologinio konsultavimo gali būti per mažai, jei turite rimtų sveikatos sutrikimų. Su konsultuojančiu specialistu svarbu aptarti fizinės sveikatos įtaką Jūsų būsenai, nuspręsti ar reikalinga kreiptis į gydytoją specialistą.

Linkiu Jums sveikatos.